×

Σημείωση

Δεν μπορείτε να δείτε αυτό το προφίλ λόγω ρυθμίσεων απορρήτου.

  • ICOVET project

    Project Title: icovet

    About the Project: The project has developed a validation tool, which can be used to make visible comptencies...

    1 Φίλος