×

Σημείωση

Δεν μπορείτε να δείτε αυτό το προφίλ λόγω ρυθμίσεων απορρήτου.

  • Magdalena Balica

    Country: Ρουμανία

    About me: Researcher in education and learning

    Interests: Basic skills and Key Competences, Bridging the Worlds...

    11 Φίλοι