×

Σημείωση

Δεν μπορείτε να δείτε αυτό το προφίλ λόγω ρυθμίσεων απορρήτου.

  • Thomas Fischer

    Country: Ελλάδα

    Interests: Bridging the Worlds of Education and Work, Creativity and Innovation, E-Learning, Education Transition,...

    48 Φίλοι