×

Σημείωση

Δεν μπορείτε να δείτε αυτό το προφίλ λόγω ρυθμίσεων απορρήτου.

  • Discuss Community

    Country: Γερμανία
    About me: DISCUSS Team
    Interests: Basic skills and Key Competences, Bridging the Worlds of Education and Work,...

    1 Φίλος